Kommunedirektøren legger, i henhold til k-sak 21/110, «Forslag til retningslinjer for fastprisavtale næring» ut på høring.

 

Informasjon i saken:

 

Eventuelle merknader må sendes til post@sirdal.kommune.no eller

Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad innen 19.01.2023.