På Tjørhom, i nærheten av fotballbanen, opplever Sirdal kommune at det blir dumpet en del søppel og annet avfall. Her finner du hageavfall, gamle dører, madrasser med mere. Dette ligger spredd på et større område og er til stor irritasjon for naboer spesielt og for mange andre.

Sirdal kommune skal nå rydde opp og sette opp skilt om at tømming/levering av søppel her er forbudt. De fleste forstår at slik vil vi ikke ha det verken i Øvre Sirdal eller andre steder i kommunen. Kommunen ber i fortsettelsen om samarbeid med aktuelle parter slik at dette ikke skjer igjen etter at kommunen har ryddet opp.