To AC-laderar (22 kw) og tre DC-laderar (50 kW) er no sett i drift ved jokerbutikken (GP- Tjørhom) på Sinnes.
 Du kan lade ved hjelp av mobilappen «bilkraft» som du lastar ned frå App Store eller Google Play. Fyrste gong du nyttar tenesta, må du registrere eit betalingskort.