Vaksineanbefaling for høsten 2023:

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

De samme anbefalingene gjelder også for influensavaksinene.

 

Vaksinasjon etter gjennomgått  covid-19-infeksjon:

Nylig gjennomgått covid-19-infeksjon gir god beskyttelse de første månedene mot omikron-varianter som sirkulerer nå.  I tilfeller hvor det er bekreftet covid-19-infeksjon kan man derfor vente i 3-4 måneder med å ta en ny oppfriskningsdose. Personer som allikevel ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har man er symptomfri. Et lenger intervall mellom gjennomgått sykdom og oppfriskningsdose vil som regel gi en bedre immunrespons.

 

Oppfriskningsdose  koronavaksine:

Oppfriskningsdose kan gis med et intervall på 3 måneder siden forrige dose med koronavaksine, men et lenger intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

 

For mer utfyllende informasjon se Folkehelseinstituttet sine internettsider på fhi.no