Pga. sykefravær og påfølgende ferieavvikling ved kulturskolen (SMoK) ligger vi noe etter når det gjelder opptak og tildeling av elevplass fra høsten av. Stor søkermasse gjør at det på enkelte tilbud er utfordrende å få på plass ressurser til undervisning.  Vi jobber for at alle skal få beskjed innen 1.august om de har fått plass på ønsket tilbud.