Sirdal kommune bruker arealplaner.no som planbase.  Alle reguleringsplaner og kommuneplaner er lagt inn der og blir oppdatert når det blir fattet vedtak om eventuelle endringer av reguleringsplanen, dispensasjoner mv.

For tiden har vi et skifte av  GIS-ansvarlig i denne stillingen. Dette innebærer at det for tiden går noe lengre tid før planbasen ajourføres.

Dersom du har behov for  reguleringsplankart eller bestemmelser og finner at planbasen ikke er oppdatert iht. endringer som er vedtatt, ber vi om at du sender en henvendelse på post@sirdal.kommune.no så skal vi sende aktuelle plandokumenter.