Legekontoret på Tjørhom vil være «luftveisklinikk» på dagtid en periode framover.

  • Oppstart mandag 20 april
  • Det betyr at alle pasienter der det er mistanke om Korona/luftveissymptomer skal ha legeavtalen på Tjørhom legekontor
  • Det er kun disse pasientene som skal ha avtale på Tjørhom
  • NB: Alle henvendelser går fortsatt til Tonstad legekontor

Dette tiltaket er viktig av beredskapsmessige hensyn og for å begrense smittespredning av Koronaviruset mest mulig.

Vennlig hilsen enhet helse v/ legekontoret