Følgende leger er ansatt i Sirdal kommune pr. 01.02.2020

  • Konstituert kommuneoverlege: Ivan Jovovic 20 % stilling.
    Ivan Jovovic skal ivare ta de administrative oppgavene og ikke pasientrelatert arbeid.

Konstitueringer er pr. i dag for perioden 01.02.20 – 30.04.20.

  • Kommunelege/fastlege: Alf Petter Hunn
  • Kommunelege/fastlege: Siril Hermansen
  • Vikar Kommunelege/fastlege: Mustapha Salameh

Kontakt tlf. 38 37 91 30

Vennlig enhet helse Sirdal kommune