Tonstad legekontor vil informere om at det for tiden er redusert kapasitet på legekontoret
Det betyr at det er lengre ventetid på legetimer og at ø-hjelp må prioriteres

Følgende leger er ansatt pr. 12.05.20:
Siril Hermansen: Konstituert kommuneoverlege (50 %), kommunelege (50 %)
Alf Petter Hunn: Kommunelege
Mustapha Salameh: Vikar kommunelege

Vennlig hilsen
Enhet helse - legekontoret