FASTLEGEORDNINGEN

Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordningen. I Sirdal kommune har vi til nå praktisert fellesliste.
Siden det nå ikke er turnuslege, men fire fastleger, avvikles dette slik at det blir en mer lik fordeling av antall listepasienter mellom legene.
Det betyr at HELFO gjør et automatisk trekk av pasienter fra de tre tidligere fastlegene. Hver person må da gå til sin fastlege, men det vil være mulig i etterkant å stå på venteliste til en annen lege.

Med dette ønsker vi mer stabilitet, forutsigbarhet og kvalitet i pasientbehandlingen og gode rutiner for samarbeid mellom sykehus og andre kommunale tjenester.

Øyeblikkelig – hjelp timer vil fortsatt være hos den som har vakt, dersom fastlegen ikke har kapasitet den dagen. Det vil også være kollegial fraværsdekning ved ferier eller annet fravær.

Skifte av fastlege kan gjøres to ganger i året.

Endringen trer i kraft fra 01.01.19.

 

Informasjon om HELSE NORGE – Det offisielle nettstedet for din helse

Nettstedsadresse: helsenorge.no

Her kan du:                        

-          Bytte fastlege/ tlf. 800 43 573

-          Bestille timer

-          Bestille medisiner

-          Kjernejournal

-          Sjekke vaksiner m.m.

 

ANNEN INFORMASJON

Ved reisevaksinering må det bestilles en legetime

Det planlegges å anskaffe betalingsautomat på legekontoret der det kan brukes både bankkort og kontanter.

Pr. nå skjer betaling ved bankkort eller kontanter (kredittkort kan ikke brukes)

Åpningstider:

Tonstad legekontor: Mandag til fredag kl. 08.30 til 15.00
Tjørhom legekontor: Torsdag kl. 08.30 -14.30
Ringetid m/lege: kl. 12.00 - 12.30: Kun enkle spørsmål
Bestilling av legetimer: kl. 08.30 – 10.30 og kl.12.30 – 14.00
Det må også bestilles time på laboratoriet

VIKTIGE TLF. NR.

For øyeblikkelig hjelp: 113
Legevakt: 116117
Legekontor Tonstad: 38379130
Legekontor Tjørhom: 38371330

Oversikt over leger i Sirdal kommune/legevakt pr.01.12.18:

Hilde Vaiva T.Brogaard: Konst. kommuneoverlege/fastlege
Alf Petter Hunn: Fastlege
Siril Hermansen: Fastlege
Dorthe Normann Nielsen: Vikarlege for kommuneoverlege/fastlege Ivan Jovovic t.o.m. 30.06.19.

Klikker du HER så vil du få en utskriftsvennlig versjon av informasjonen over.