Informasjon fra byggeledelsen om arbeid i og rundt Tonstad. Statnett har fire prosjekter pågående i Tonstad-området.

  • Vestre korridor, ledningspakke 1: bygger ledning sørover fra Ertsmyra inkludert ny ledning mellom dagens Tonstad koblingsanlegg og nye Ertsmyra stasjon.
  • Vestre korridor, ledningspakke 2: bygger ledning nordover fra Ertsmyra.
  • Ertsmyra stasjon er delt i to prosjekter:
    • NordLink: Likestrømsanlegg som ligger sør på Ertsmyra stasjon, og er koblingspunkt for ny Tysklandsforbindelse.
    • Vestre korridor: Sentralnettanlegg som ligger nord på Ertsmyra stasjon, og er en transformatorstasjon for kobling mellom sentralnettledninger og regionalnettet.

 

LEDNINGSPAKKE 1

Entreprenøren Dalekovod fortsetter arbeidet med nybygging av linjer på strekningen Ertsmyra-Kvinesdal/Vollesfjord. I tillegg er de i gang med riving av den gamle linjen mellom Tonstad og Feda. Ledningsarbeidene vil ta ferie i en periode rundt årsskiftet og noen uker ut i 2018.

 

LEDNINGSPAKKE 2

I perioden desember – mars vil helikoptertransport, samt lastebil og persontransport, sannsynligvis være på et lavere nivå enn i høst. På arbeidsoperasjoner hvor vi er avhengig av helikopter er værforhold avgjørende, og disse planene kan derfor bli endret. Ledningsarbeidene vil ta ferie i en periode rundt årsskiftet og noen uker ut i 2018. Det vil foregå transport inn og ut fra Josdalen med lastebil og persontransport fra mars 2018. Det vil foregå transport med helikopter inn og ut fra Josdalen, for mastemontering i april.

 

ERTSMYRA STASJON

Nordlig del, Vestre korridor: Montering av apparatanlegget er kommet langt, og vil fortsette videre også utover våren. I den forbindelse vil det ankomme en del tungtransport fra midten av januar og utover. Arbeidene med å strekke ledning inn mot stasjonen starter ikke før i midten av mai 2018. Frem til dette tidspunkt vil det altså kun foregå montasjearbeider internt på selve stasjonsområdet.

På NordLink anlegget, den sørlige delen, foregår utvendig montasje av plater på hallene samt tilbakefylling av masser.  Bygningene skal sluttføres og blir forberedt for neste installasjonsfase av apparatanlegg. ELNOS er valgt til ABBs underleverandør for montasje av apparat-, trafo-, reaktor-, ventil kjøle- og ventilanlegg.  Personell fra ELNOS har ankommet anleggsplass og forbereder oppstart rett over nyttår. Det pågår fortløpende planering av anleggsområde.  DC-linjen, som skal gå fra Ertsmyra til Vollesfjord, skal strekkes våren 2018 og forberedelse for dette pågår.


Endringer i aktivitetene og tidspunkt kan forekomme. Ny oppdatering kan forventes før påske 2018.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Marianne Veggeberg, kommunikasjonsrådgiver i Statnett, på telefon 95095312.