Foreløpig oversikt over antall stemmer fordelt på parti:

Høyre: 204

Senterpartiet: 273

Arbeiderpartiet: 332

Fremskrittspartiet: 46

Kristelig folkeparti: 143

Venstre: 55

 

Totalt antall partifordelte stemmesedler: 1053.

Oppmøteprosent 79,07

 

Sirdal antar at vi er berørt av valgdirektoratets telleproblemer, og det vil ta lengre tid enn normalt å få ut resultater.