Kommunedirektøren presiserer følgende:

Dom i saken ble oversendt fredag ettermiddag. Kommunedirektøren har ikke hatt anledning til en grundig gjennomgang av dommen.

Kommunens advokat i saken adv. Stordrange har foreløpig konkludert at dommen bør vurderes anket.

Kommuneloven fastslår at det er kommunedirektøren som treffer avgjørelser om tjenestlige reaksjoner i personalsaker. Det gjelder også i rettstvister som oppstår som følge av slike avgjørelser.

Slik er det også i denne saken. Undertegnende representerer kommunen i retten, bistått av adv. Stordrange.

Det presiseres herfra at kommunedirektøren ikke har konkludert i sakens anledning, heller ikke knyttet til ankespørsmålet.

Kommunedirektøren vil bruke nødvendig tid på en grundig gjennomgang av dommen og relevante forhold før konklusjon trekkes.

Sakens offentlige interesse gjør at det kan være nødvendig å gi informasjon til kommunestyret.

 

 

Aud Sunniva Fuhr

Kommunedirektør