Sirdal kommune informerer om at det er tatt en vannprøve ved Tonstad og Tjørhom, som viser en ikke tilfredsstillende vannkvalitet.

Dette er ikke unaturlig etter større tørkeperioder og påfølgende mye nedbør.

Sirdal kommune vil ta flere prøver og komme tilbake med ytterligere informasjon.

Inntil videre holdes badeplassene åpne.

 

SIRDAL KOMMUNE

John Birkeland, konst. rådmann

Ivan Jovovic, fungerende kommuneoverlege