Sirdal kommune følger situasjonen tett.

Det er utført 21 tester på torsdag, ingen av disse prøvesvarene er positive. Det er utført ytterligere 7 tester i dag fredag, og testingen fortsetter mandag (58 stykker). Kommunen arbeider etter fastlagt plan, som kan endres raskt om situasjonen endrer seg.

På det nåværende tidspunkt vurderes smittebildet og situasjonen som oversiktlig.

Sirdal kommune velger å utsette sine arrangementer inntil videre, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.