Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, 

Veileder for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak kom på ettermiddagen 15.04.20. (Veilederen er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet)

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning.

Nå jobber barnehagene med organisering av grupper, og med å få på plass planer og rutiner. Dette for å kunne gjennomføre en gjenåpning som ivaretar barn, foreldre og ansatte på en trygg og god måte hvor smittervernfaglig drift er ivaretatt.

En ser at ansatte trenger tid til dette arbeidet, samt klargjøring av lokaler. Derfor holder barnehagen stengt for alle barn mandag 20.04.

For å ivareta rådene gitt i veilederen om å dele barna/ansatte i små grupper, for å redusere kontakthyppighet mellom personer, vil det bli 7 timer åpningstid pr. dag frem t.o.m 30.04.

Åpningstid vil deretter vurderes på nytt.

For barn med foreldre i samfunnskritisk arbeid vil en tilstrebe lengre oppholdstid pr. dag om nødvendig.

Foreldre/foresatte skal betale for plassen som vanlig fra den dagen de igjen får tilbud om plass. I Sirdal blir dette fra 21.04.2020

Mer informasjon om organisering og smitterverntiltak vil bli gitt så fort dette klart og før barnehagene er klare for å ta imot barn tirsdag 21.04.

 

Oppfordrer til å lese informasjonen fra Utdanningsdirektoratet som dere finner her.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/foreldre-bhg/