Til næringsdrivende i Sirdal

 

1.            Tilbud om rådgiving
2.            Informasjon omkring kontantstøtteordningen

 

1.            Rådgiving i forbindelse med kompensasjonsordningen (kontantstøtte) www.kompensasjonsordning.no

De siste ukene, bl.a. fredag 27/3, har Regjeringen lagt fram ulike krisepakker for næringslivet. Det vil nok være mange spørsmål rundt disse. For å kunne gi oppdatert informasjon omkring kompensasjonsordningen (kontantstøtten) har Sirdal kommune inngått avtale med eksternt rådgivningsfirma BDO Advokater AS . Har dere spørsmål omkring denne pakken ber vi om at spørsmål rettes til næringsavdelingen som vil videreformidle disse. Svar vil bli returnert enten fra BDO eller via Næringsavdelingen.

Dette er nytt for alle og vi må ta forbehold om kapasitet.

BDO Advokater AS og Sirdal kommune kan heller ikke påta seg ansvar overfor de selskapene/personer som stiller spørsmål, da informasjonen som gis er overordnet, og ikke tilpasset den enkelte spørsmålsstillers konkrete situasjon.

Spørsmål sendes næringsavdelingen: oyvind.sjotro@sirdal.kommune.no innen mandag 20/4 kl. 14.00.

Ambisjonen er at svar skal bli gitt innen tirsdag 21/4

Når det gjelder selve kompensasjonsordningen vil søknadsskjema være tilgjengelig tidligst 17/4 på www.kompensasjonsordning.no. Ordningen skal administreres av Skatteetaten.

Det understrekes at det er hvert enkelt foretak, hver enkelt bedrift som selv er ansvarlig for å søke.

2.            Informasjon fra BDO

https://www.bdo.no/nb-no/bloggen/dette-ma-du-vite-om-den-nye-kompensasjonsordningen