Fv. 45 Kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Målet med prosjektet er å sikre at kryssområdet får god fremkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Samtidig skal man sikre at regulering av gang- og sykkelveg langs fv.450 fram til avkjørselen til Tjørhomfjellet alpinanlegg gir et godt og trafikksikkert tilbud for de myke trafikantene som ferdes i området.

Vedlagt ligger informasjon som distribueres til innbyggere i området. Kreditering av bilde: Agder fylkeskommune.

Kontaktpersoner:
Magne Tveiten, mobil 934 42 975, magne.tveiten@agderfk.no
Astrid Bjordal Rydland, mobil 924 92 004, astrid.veronica.bjordal.rydland@agderfk.no

Nærinfo fv. 450 Sinnes rundkjøring