Det vil være anleggsaktivitet på Ertsmyra stasjon og i ledningstraséene i vinterferie og påske. Her følger informasjon om hvor det planlegges arbeid. Det tas forbehold om endringer kan forekomme, bl.a. på grunn av vær, snøføre mm. Statnett og våre entreprenører har ikke planer om anleggsaktiviteter på helligdagene i påsken.

Ertsmyra stasjon
På Ertsmyra stasjon vil det være anleggsvirksomhet i vinterferie og påske, med unntak helligdager. Det kommer fortløpende transport i disse periodene.

 

Ledningsarbeid: sør for Tonstad
Sør for Ertsmyra planlegges det å strekke linene mellom Stakkhomhei og Ertsmyra stasjon. Veien til Tonstadtippen vil holdes åpen, men følg evt. restriksjoner. Det planlegges ikke arbeid på helligdagene i påske.

 

Ledningsarbeid: nord for Tonstad
Nord for Tonstad planlegges det arbeid på strekning over fjellet mellom Tjodanvatnet og Vallevatn. Det vil være aktiviteter inkludert flyging fra våre riggplasser ved Gravasstølen/Vallevatn og Handeland. Det kan også foregå enkelte aktiviteter på andre strekninger og riggplasser. Det vil være behov for søndagsarbeid fram mot påske: Det vil være behov for helikopterflyging fra vår riggplass på Gravesryggen ved Vallevatn. I tillegg, vil helikoptrene flys ut fra base på Handeland tidlig på dagen, og tilbake om ettermiddagen. Flygning vil kun foregå dersom det er flyvær.