Prosjektet Vestre korridor og NordLink

TONSTAD

Dette informasjonsarket gir oppdatert informasjon fra byggeledelsen om arbeid i og rundt Tonstad. Statnett har fire prosjekter pågående i Tonstad-området.

  • Vestre korridor, ledningspakke 1: bygger ledning sørover fra Ertsmyra inkludert ny ledning mellom dagens Tonstad koblingsanlegg og nye Ertsmyra stasjon.
  • Vestre korridor, ledningspakke 2: bygger ledning nordover fra Ertsmyra.
  • Ertsmyra stasjon er delt i to prosjekter:
    • NordLink: Likestrømsanlegg som ligger sør på Ertsmyra stasjon, og er koblingspunkt for ny Tysklandsforbindelse.
    • Vestre korridor: Sentralnettanlegg som ligger nord på Ertsmyra stasjon, og er en transformatorstasjon for kobling mellom sentralnettledninger og regionalnettet.

 

LEDNINGSPAKKE 1

Entreprenøren Dalekovod fortsetter arbeidet med nybygging av linjer på strekningen Ertsmyra-Kvinesdal/Vollesfjord. I tillegg er de i gang med riving av den gamle linjen mellom Tonstad og Feda.

 

LEDNINGSPAKKE 2

Valard vil etter planen utføre fundamenteringsarbeid på linje Ertsmyra-Fjotland. Det vil foregå transport inn og ut fra Josdalen med betongbiler for støping av fundamenter, diverse kjøring med lastebil og persontransport. Det vil i perioden fra nå og ca ut oktober foregå helikoptertransport ut fra Josdalen og ut i ledningstraseen for støping av fundamenter, jording av fundamenter etc. I perioden november – mars vil helikopteraktiviteten sannsynligvis være lavere enn dagens.  På arbeidsoperasjoner hvor vi er avhengig av helikopter er værforhold avgjørende. Disse planene kan derfor bli endret.

 

ERTSMYRA STASJON

Bygningsarbeid på den sørlige delen av Ertsmyra er godt i gang og fortsetter utover høst 2017. Parallelt med at bygningsmasse ferdigstilles vil oppstart av apparatanlegg og installasjon i Ventil- og Reaktorhaller begynne. De tre siste transformatorene av totalt syv vil ankomme anleggsplass begynnelse/medio oktober 2017. 

På den nordlige delen av Ertsmyra er montering av apparatanlegget i full gang og vil fortsette utover vinteren. Det er ankommet til sammen 5 transformatorer til anlegget. Transport av trafoer vil fortsette utover vinteren og våren 2018. Transformatorene kommer fra kaianlegg i Kvinesdal. Agder Energi fortsetter sine arbeider med regionalnettet.

 

Ny oppdatering kan forventes rundt årsskiftet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Marianne Veggeberg, kommunikasjonsrådgiver i Statnett, på telefon 95095312.