Informasjon fra legekontoret:
På grunn av ferieavvikling og vakant stilling er der redusert kapasitet på legekontoret framover. Det betyr at årskontroller, og liknende oppfølging av kroniske tilstander, må utsettes til etter august.

Det vil også være lengre ventetid på reseptbestilling og på time enn vanlig. Vi anmoder alle pasienter om å kontakte legekontoret i god tid før ferien for bestilling av resepter. Hvis der ligger inne elektroniske resepter kan pasienter selv avtale med apoteket at medisinen bestilles til levering Tonstad/Omlid/GP.
NB: Telefonnummer til Apotek 1 Flekkefjord er: 38 32 65 50

Hvis du er sykemeldt og trenger oppfølging ønsker vi at du bestiller time hos din fastlege i god tid før sykemeldingen går ut.
Det er som vanlig time på dagen for akutt oppstått sykdom, men vi ønsker at du kontakter legekontoret så tidlig på dagen som mulig.

Tjørhom legekontor:
Legekontoret på Tjørhom vil være stengt Torsdagene: 25 juli – 8 august – 22 august.

Følgende torsdager kun lege tilstede: 6 juni, 27 juni, 4 juli, 18 juli, 1 august.
Følgende torsdager kun sykepleier tilstede: 11 juli, 15 august, 29 august, 5 sept, 12 sept.

Hilsen enhet helse v/legekontoret