Informasjon/dialogmøte angående videre drift av turistinformasjonen i Sirdal

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte 5.3.2020:
Det vert videreført ein stillingshjemmel på 55% som har ansvar for turistinformasjonen og museumsarbeid i Sirdal kommune.
Det inviteres til privat offentlig samarbeid
Sommerhjelpen benyttes som en del av turistinformasjonen.

Som en oppfølging av dette vedtaket inviterer Sirdal kommune til et informasjons- og dialogmøte med næringsaktører for å se på muligheten for et privat offentlig samarbeid når det gjelder videre drift av turistinformasjonen i Sirdal.

Møtet blir avholdt på infobygget ved Sirdal Fjellmuseum

fredag 25.september kl. 12.00.

 

 

Pga. smitteverntiltak må vi ha påmelding til møtet som sendes til ash@sirdal.kommune.no
Skriv navn og telefonnummer og hvem du representerer.
Frist påmelding: innen kl. 12, torsdag 24. september.