Som følge av at Norsk Vind AS har planer om vindkraftverk på vestsiden av Sirdalsvannet i et område som inngår i både Sirdal og Lund, så vil Norsk Vind AS holde et orienteringsmøte i kommunestyresalen tirsdag 11. desember kl. 13:00