Vedlagt følger innkalling og saksdokumenter til kontrollutvalgets møte mandag 25. september kl. 09.00.

Innkalling Sirdal KU 25.09.17