Bosettingsteamet i Sirdal kommune inviterer til oppfølgingsmøte. Vi håper mange vil møte opp denne kvelden, enten det er som privatperson, lag/foreninger, næringsaktører, frivillige etc.

Under dette møtet ønsker vi å fortelle om status for bosetting i Sirdal, og hvordan arbeidet har gått frem til nå. I tillegg ønsker vi å høre hvilke erfaringer dere har så langt.

Dato: 03. november

Tid: kl. 18- 20

Hvor: Sirdal kulturhus

 

Program for kvelden:

  • Velkommen (John Birkeland)
  • Status flyktning (Kim Lara Koopmann)
  • Deling av erfaringer
    • Innlegg/ tilbakemeldinger fra lag og foreninger
  • Integrering (Bodil Røkbuvold og Kim Lara Koopmann)
  • Hva kan du/ dere bidra med i integreringsprosessen

 

Det blir servering av frukt, saft og kaffe.                     

 

Det er ikke nødvendig å melde seg på samlingen.

Vi håper så mange som mulig er interessert i å komme.

 

Hilsen bosettingsteamet i Sirdal kommune