Søke jobb i kommunen

 

 

Du finner flere andre utlyste stillinger i Sirdal kommune via knappelenken under. Her ligger også søknadsskjema.

   Se ledige stillinger 

Unntaksvis kunngjøres ledige stillinger direkte her på siden.

Det er behov for tilkallingsvikarer i øvre Sirdal og Tonstad barnehage, klikk her for mer informasjon. 

Kontaktinfo

Trenger du hjelp eller har spørsmål om stillingene som lyses ut, ta kontakt.

Stillinger innenfor kultur

Enhetslelder Alf S. Haughom
Tlf: 414 57 587
e-post: ash@sirdal.kommune.no

Stillinger innenfor skole

Enhetsleder Anita Heiaas Haugen
Tlf: 932 53 818
e-post: anita.heiaas.haugen@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor barnehage

Enhetsleder Signe Jomås
Tlf: 952 67 942
e-post: signe.jomas@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor helse

Enhetsleder Ruth Lillian Hompland
Tlf: 911 50 245
e-post: Ruth.Lillian.Hompland@sirdal.kommune.no

Stillinger innenfor pleie og omsorg

Enhetsleder Eva Såkvitne
Tlf: 38 37 91 06 / 469 28 021
e-post: Eva.sakvitne@sirdal.kommune.no

Stillinger innenfor tekniske tjenester

Enhetsleder Frank Haughom 
Tlf: 976 78 364
e-post: Frank.Haughom@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor byggesak og arealtjenester

Enhetsleder Sven Magne Ousdal 
Tlf: 908 25 413
e-post: Sven.Magne.Ousdal@sirdal.kommune.no 

Stillinger innenfor personal og administrasjon

Personalkonsulent Bente Holta
Tlf: 976 57 938
e-post: Bente.Holta@sirdal.kommune.no