På grunn av situasjonen i Ukraina har Helsedirektoratet bedt alle landets kommuner om å gjennomgå beredskapen for distribusjon av jodtabletter til barn under 18, gravide og ammende. Slike tabletter har siden 2017 blitt anbefalt som et atomberedskapstiltak.

Sirdal kommune har pr. nå 1.000 jodtabletter, fordelt på Tonstad og Øvre Sirdal, som kan distribueres på kort varsel om nødvendig. Disse tablettene vil gjøres tilgjengelige ved kommunens skoler og barnehager, samt hos legekontorene på Tonstad og Tjørhom.
 
 
Atomberedskap i kommunen (oppdatert informasjon 27.10.2022)

Dersom en atomhendelse rammer oss vil det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Sirdal kommune vil også bidra med informasjon og sørge for distribusjon av jodtabletter til barn og unge, gravide og ammende.

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Jodtabletter kan kjøpes reseptfritt på apoteket. Hvis en anbefaling om å ta jodtabletter kommer mens barn og unge oppholder seg på skole eller barnehage, sørger Sirdal kommune for utlevering av tabletter.

For mer informasjon, les her: Atomberedskap

For informasjon på ulike språk, les her: Informasjon på ulike språk

 

Hva kan jeg gjøre for å beskytte med ved en atomhendelse

- Gå innendørs

- Lukk dører, vinduer og luftekanaler, steng ventilasjon

- For mer informasjon, les her: Hva kan jeg gjøre

Plakatbilde Atomberedskap

 

Hvem skal ta jodtabletter?

Råd om å ta jodtabletter vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. Jodtabletter kan du kjøpe reseptfritt på apotek. Jodtabletter vil bare være nødvendig for barn under 18 år, voksne 18–40 år, gravide og ammende.

Hvorfor ta jodtabletter? 

Radioaktiv jod kan gi kreft i skjoldbruskkjertelen. Denne risikoen er størst hos barn, unge, gravide og ammende. Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter). Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

For mer informasjon, les her: Jodtabletter ved atomulykker

 

Dosering

Gjelder tabletter utdelt av kommunen (65 mg). OBS! Jod kjøpt på apotek har annen styrke (130 mg.) 

Nyfødte yngre enn 1 mnd.: 

¼ tablett (16,25 mg) (gis kun under oppsyn av helsepersonell) Helsestasjon tar kontakt.  

Barn 1mnd – 3 år: 

½ tablett (32,5 mg) 

Barn 4 –12 år:  

1 tablett (65 mg) 

Voksne og barn over 12 år: 

2 tabletter (130 mg) 

Tabletten kan knuses og løses i vann, saft, melk, morsmelk eller tilsvarende. 

 

Hentesteder

Hvis det blir aktuelt, og signert samtykkeskjema foreligger, kan lærere/barnehageansatte gi barnet ditt jod om nødvendig når det er på skolen/barnehagen:

  • Tonstad skule
  • Sinnes skule
  • Tonstad barnehage
  • Øvre Sirdal barnehage, Tjørhom
  • Sirdal videregående skole
  • Lunde skole

Det vil også være mulig å hente jodtabletter:

  • Tjørhom legekontor
  • Tonstad legekontor

Det vil komme informasjon om når tablettene kan hentes på SMS, kommunens nettside og Facebook.

 

Mulige bivirkninger/reaksjoner

Bivirkninger er sjeldne. Allergiske reaksjoner forekommer. Noen kan få forhøyet stoffskifte. Dette er en av grunnene til at voksne over 40 år ikke er anbefalt å ta jodtabletter.

Les mer om Jodtabletter her: Jodix