Alle timer til legekonsultasjoner på legekontoret suspenderes.

Pasientene må vurdere på nytt om det er helt nødvendig med å bestille legetime.

Planlagte timer kan bare bestilles i tidsrommet 09.00 - 11.20

Tiden etter kl. 12.00 er reservert/forbeholdt akutte henvendelser, pasientbehandlinger som ikke kan vente til neste dag, prøvetaking for Korona virus , og sjekk av rutiner/utstyr/svar på Koronatester/henvendelser om denne problematikken.

Konsultasjonstid forkortes til 20 minutter.

Alle planlagte konsultasjoner/samtaler/oppfølging på diabetes kontoret utgår. Avtales kun det som er helt nødvendig.

Videokonsultasjoner innføres der det er mulig og forsvarlig utifra medisinske og tekniske forhold.

Driften på avdeling psykisk helse endres slik at alle , ikke helt nødvendige samtaler/oppfølging og liknende avvikles.
Det skal kun håndteres akutte henvendelser og problemstillinger.

Personalet fra andre avdelinger  i helseenheten og diabetes sykepleier avhjelper i driften av legekontoret, telefonhenvendelser , nødvendig assistanse til leger under prøvetaking og andre sykepleie oppgaver som anses som nødvendige utifra situasjonen

Endringene trer i kraft mandag 16.03.2020 kl. 09.00