Linjeproff opplyser om at de på grunn av arbeidets art vil være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil foregå langs eksisterende stolpetraseer og fra/til offentlig vei. De varsler også om bruk av ATV og beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b.

Spørsmål eller henvendelser kan rettes på e-post til sanering@linjeproffen.no eller på telefon til 905 81 929 / 909 97 114