Kafé tilbudet på Sirdalsheimen vil bli stengt inntil videre på grunn av smittevernhensyn.