Aktivitetssenteret Tjørhom og kjøkkenet på Sirdalsheimen ønsker å gi et kafétilbud til innbyggerne i Øvre Sirdal.

Oppstart tirsdag 10. november.

Det vil bli servering av dagens middag på Helsehuset, Tjørhom, tirsdag og torsdag kl. 12:30.

Pris er kr 60,- som må betales med kontanter, men vi håper å ha på plass en Vipps konto ganske snart.

Vi må ha påmelding seinest mandag uken før (f.eks. skal du spise middag torsdag i uke 48, må vi ha melding innen mandag uke 47). Dette P.G.A. bestillingsfrister og leveranser.

Ring/SMS eller send epost til 415 58 117(Anne Reidun) / 993 68 224 (Kay Arne), eller tlf. direkte til kjøkkenet 383 79 110, hverdager mellom kl. 09-14.00.  E-post: plo.kjokken@sirdal.kommune.no

Det legges ut meny seks uker fram i tid, men vi gjør oppmerksom på at forandringer kan skje underveis.

Dette tilbudet vil være samtidig som aktivitetssenteret er åpent.

P.G.A. Corona situasjonen ber vi om at smittevernreglene blir tatt hensyn til.

Velkommen!