Kartverket har bestemt seg for å umiddelbart slutte med å produsere adressemerker. 

Mer informasjon om dette finner man her...