Vi har krevende dager, og flere står foran oss. Det er trommet til nasjonal dugnad for å begrense smitten, og følgene av Koronaviruset. Alle deler av Sirdal tar nå del i denne dugnaden. Det står om liv og helse.

De tiltak vi som kommune, og regjeringen, har iverksatt rammer hverdagen vår, helsevesenet vårt, økonomien vår og næringslivet vårt. Vi oversetter dem for å tjene innbyggerne, særlig de risikogrupper som er mest utsatt.

Sirdal kommune har innført tiltak utover kravene fra sentrale myndigheter. Dette har vi gjort etter grundige overveielser, for å beskytte sirdølen, og som et ledd i den nasjonale dugnad mot spredning av Koronaviruset. Vi har også vært tydelige på at gjester og «deltidsinnbyggere» bør holde seg i hjemkommunen. Det er en unaturlig oppfordring fra en ordfører i en turistkommune til vanlig, men helt nødvendig i den ekstraordinære situasjon som den vi står i nå. Jeg gjentar oppfordringen. Kommunens helsetilbud er i utgangspunktet dimensjonert etter innbyggertall. I tillegg innebærer all reise økt smittefare. Regjeringen fraråder fritidsreiser.

Beredskapsledelsen har arbeidet mer eller mindre kontinuerlig de siste dager. Det skal vi fortsette med. Jeg har meddelt administrasjonen at alle ressurser er tilgjengelig, og at vi som kommune skal sette inn all kraft for å begrense smitten og konsekvensene av den, så langt som råd. Vi «stenger ned» store deler av kommunen, men er klar til å ta vare, og passe på, innbyggerne våre i tiden fremover.

Sirdal har mange dyktige ansatte som nå står klar, og vil strekke seg langt i arbeidet for gode helse og omsorgstjenester. De blir nå vår viktigste ressurs for å trygge innbyggere som trenger helsehjelp og omsorgstjenester. Vi er takknemlige for at dere er klar. Alle vi andre skal bidra gjennom å følge gode råd for effektivt smittevern, og slik aktivt ta del i dugnaden mot smittespredning. Det gjør det enklere for alle, især risikogruppene og helsearbeiderne.

Noen kan bli engstelig på egne vegne, eller for noen man er glad i, når situasjoner som dette oppstår. Det er naturlig. Jeg oppfordrer derfor sterkt til å vise omtanke og ta vare på hverandre. Det blir veldig viktig fremover. Bli heller hjemme, og ta en telefon eller to til noen som vil sette pris på det, fremfor å reise utenbygds.

Nå er vi alle endel av dugnaden. Følg rådene som kommer fra kommunen og sentrale hold. Sirdal kommune skal fortsette å informere, og være tilgjengelige. Tenk også på hva du kan gjøre for å skape trygghet, vise omtanke eller ta et tak om det trengs.

Vi vet alle at dugnader der alle bidrar helhjertet gir resultater!

Jonny Liland

Jonny Liland, ordfører