Utleggingsmanntallet i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget blir i Sirdal kommune lagt ut 13/7 -2023 på følgende steder:

 Rådhuset, Tonstad (i rådhusets ordinære åpningstid)
 Sinnes bibliotekfilial (i bibliotekets åpningstid)

 Valgstyret i Sirdal kommune

 Leder Johnny Liland