Lister Nyskaping ønsker å gi en bedre oversikt over etter- og videreutdanning lokalt. Sjekk ut dette:

https://www.listernyskaping.no/det-skjer-i-lister/mer-kompetanse-skal-styrke-bedriftene-i-lister 

https://www.listernyskaping.no/kompetansebehov-lister