Det var naturligvis meget god stemning da kontrakten mellom entreprenør - representert ved daglig leder Jan Ludvik Ilebekk og anleggsleder Harald Leland - og Sirdal kommune ble underskrevet fredags ettermiddag i kommunestyresalen på Tonstad.
Selv om Konkret Entreprenør har vært ansvarlig for flere større byggeprosjekt som leilighetsbygg, ombygging av diverse skoler, lagerbygg og klubbhus - så blir bygging av fotballhallen på Tonstad deres første prosjekt av dette slaget. 

Fotballhallen på Tonstad vil bli en såkalt 9-er hall med en spilleflate på 50 x 70 meter og vil dermed ha en større spilleflate en fotballhallen i Kvinesdal og fotballhallen som er integrert i flerbrukshallen i Flekkefjord. Hallen vil også bli bygget i 2. etasjer der det gjøres plass til kiosk, klubbrom, sosialrom, tribuner, lager og teknisk rom.

I tillegg vil det bli bygget et helt nytt dusj- og garderobeanlegg knyttet til hallen.

kontrakt 3
Sirdal kommune og Tonstad IL er godt fornøyd med driftsavtalen som nå er underskrevet. Fra venstre: Aud Sunniva Fuhr - kommunedirektør, Jonny Liland - ordfører, Egil Netland - leder i Tonstad IL, Ole Erik Endrerud - leder for fotballstyret

Tonstad IL skal stå for driften av hallen

Det var ikke bare entreprenørfirmaet som på fredag var tilstede for å skrive under kontrakt med Sirdal kommune. Tonstad IL som var representert med leder Egil Netland, samt leder for fotballstyret Ole Erik Endrerud skrev også under en driftsavtale som sørger for at driften av hallen vil være ivaretatt av idrettslaget.
Formann i idrettslaget Egil Netland forteller at dette med å ta på seg ansvaret med å drifte hallen har vært mye diskutert innad i idrettslaget og at man til slutt landet på at dette var noe man skulle klare å få til. Inntekter for å kunne klare å drifte hallen vil blant annet komme i form av utleie og sponsorer. Netland sier videre at Agder Fylkeskommune som driver Sirdal VGS også har signalisert at de er interessert i å inngå en langsiktig leieavtale med Tonstad IL om bruk av hallen.

Optimalt for fremtidig rekruttering og treningsforhold

Ole Erik Endrerud som er leder for fotballstyret er ikke i tvil om at dette vil ha utrolig mye å si for lokalfotballen og ikke minst for rekrutteringen fremover. Idrettslaget vil med ny fotballhall få optimale treningsforhold året rundt. Endrerud er også optimist med tanke på at med en slik satsing på fotballen her i kommunen at man i et 10-15 års perspektiv vil klare å få utviklet spillere som kan ta steget til det øverste nivået i norsk fotball. Tonstad IL har forøvrig gode tradisjoner med å få dyrket frem spillere som har klart å tatt steget til det øverste nivået. Zlatko Tripic og Oda M. Hove Bogstad er blant annet to gode eksempler på dette.   

kontrakt 1
En godt fornøyd gjeng i kommunestyresalen på fredag. Bak fra venstre: Vidar Iversen - prosjektleder, Glenn Josdal - leder for den lokale styringsgruppa, Terje Moen - styringsgruppa, Rolv Guddal - styringsgruppa, Ole Erik Endrerud - leder for fotballstyret, Egil Netland - leder av idrettslaget Foran fra venstre: Aud Sunniva Fuhr - kommunedirektør, Jonny Liland - ordfører, Jan Ludvik Ilebekk - leder Konkret entreprenør, Harald Leland - anleggsleder. Kjetil Haugen og John Birkeland som også har vært med i den lokale styringsgruppa var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Godt samarbeid mellom lokal styringsgruppe og prosjektleder

Tilstede under kontraktsinngåelsen var også Vidar Iversen som er daglig leder i konsulentfirmaet Arentz & Kjellesvik. Iversen som er prosjektleder for bygging av den nye fotballhallen har holdt i det meste av tråder i prosjektet frem til nå, som blant annet utarbeidelse av kontrakt samt tegninger av hallen. I tillegg har han vært en meget god støttespiller og samarbeidspartner for den lokale styringsgruppa som har bestått av leder Glenn Josdal, Terje Moen, Rolv Guddal, Kjetil Haugen og John Birkeland.

En meget godt fornøyd ordfører

Tilbake i 2016 vedtok et flertall i formannskapet å bygge fotballhall og nå blir det altså en realitet.

Som Ordfører Jonny Liland påpekte rett i etterkant av at kommunestyret torsdagskveld vedtok å bygge fotballhall på Tonstad så viser kommunen med dette at man vil fortsette å satse på sirdølen, tilrettelegge best mulig for at barn og unge skal ha et godt og trygt oppvekstmiljø. Ordfører understreket også at fotballen som arena er inkluderende, sosial og «sunn».

Som ordføreren også sa avslutningsvis i sitt innlegg i etterkant av torsdagens kommunestyremøte da vedtaket var et faktum – «Takk til alle som står bak, lykke til med byggingen- gratulerer med vedtaket om ny hall!»