Etter det konstituerende kommunestyremøte 10. oktober er det nå helt klart hvem som vil sitte i de forskjellige råd og utvalg de neste fire årene. 
Klikker man på lenken vil man få opp møteprotokollen der man vil se sammensetningen i de forskjellige råd og utvalg: Møteprotokoll konstiuerende kommunestyre 101019.pdf