Hellvik Hus Flekkefjord AS vant anbudet om bygging av de 5 omsorgsboligene ved siden av Sigbjørn K. hagen. Kontrakt ble inngått i dag. Boligene vil etter planen være innflyttingsklare sommeren 2019 opplyser ass. rådmann John Birkeland. 

Birk.jpg
Fra venstre: Stig Eitland (Hellvik Hus), Kim Fjeld (Hellvik Hus) , Christian Reme (Byggeleder), John Birkeland (Ass. rådmann)