På mandag ble det inngått kontrakt mellom Sirdal kommune og Bilstad Bygg AS vedrørende ombygging av Sinnes skule. 
Oppstart for ombyggingen blir neste år.