Folkehelseinstituttet har kommet med mer informasjon om koronasertifikat, du kan lese om dette på :  https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/dette-gir-gront-og-rodt-lys-i-koronasertifikatet/

 

Foto: Helsedirektoratet