Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset.

Fra 1.juli 2022 anbefales FHI personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose.

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose med koronavaksine for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Personer 65-74 år
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19.

NB! De over 75 år vil bli oppringt av legekontoret for timeavtale! De under 75 år vil motta en link i tekstmelding hvor du kan se/endre time i Helseboka. Vi oppfordrer flest mulig til å ta i bruk Helseboka, men hvis det skulle oppstå problemer med dette kan legekontoret kontaktes for time til vaksine.

https://helseboka.no/faq/timebestilling