Nytt år, nye muligheter!
Folkehelseinstituttet anbefaler at følgende målgrupper bør vaksineres med oppfriskningsdose:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppe 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 6 mnd-11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko.
  • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.

Dersom du er usikker på om du bør ta vaksinen ta kontakt med fastlegen din for å avklare. 

For deg som tok en oppfriskningsdose i høst: du kan etter 3 måneder få en ny dose, men et lenger intervall vil som regel gi bedre immunrespons. 

For deg med nylig gjennomgått covid-19 infeksjon: En covid-19 infeksjon gir allerede god beskyttelse. Dersom du har hatt covid-19 kan du derfor vente 3-4 måneder med å ta oppfriskningsdose. 

Vaksinen som blir brukt vil gi god beskyttelse mot alvorlig sykdom, men den kan også gi noe beskyttelse mot infeksjon fordi vaksinen er bedre tilpasset virus-varianter som sirkulerer nå. 

For utfyllende info fra fhi om oppfriskningsdoser, les her!

For oppdaterte nyheter og informasjon om koronaviruset, les her!

Dersom du også ønsker influensavaksinen, kan disse to vaksinene tas samtidig. 

Vaksineringen foregår på helsehuset. Timebestilling kan gjøres via å ringe koronatelefonen på tlf. 94 14 69 07 torsdager mellom 08:30 og 14:00, eventuelt legekontoret på tlf. 38 37 91 30.