Tradisjonen med å holde kranselag er et viktig trinn ved oppføring av et bygg. Dette er for å markere at taket er tett, og det er en stor milepæl i en byggeprosess som gjør at fremdriften blir mer forutsigbar, uten bekymring for at vær og vind skal forsinke fremgangen.

Mandag ble det holdt kranselag for fotballhallen, og her var mange brede smil og flotte ord. Prosjektet er i rute både økonomisk og fremdriftsmessig, og skal stå ferdig 1. februar.

Det ble servert smørbrød og kake til arbeiderne på bygget, og tale/markering ved styringsgruppa, ordfører og prosjektleder.

 

Fotballhallen er en såkalt 9-er hall med en spilleflate på 50 x 70 meter. Den er bygd over to etasjer, der andre etasje skal huse kiosk, klubbrom, sosialt rom, tribuner og teknisk rom. Sirdal kommune startet en prosess med å bygge fotballhall allerede i 2016, og det har vært diskutert ulike løsninger og plasseringer.

Styringsgruppa er svært fornøyd med den løsningen som nå realiseres, dette er et lokalt krafttak for Sirdal kommune som vil nå utøvere i alle aldre. Fotballhallen er med på å komplettere og styrke de andre idrettsanlegg i Sirdal, og dette betyr mye for lokal verdiskaping og attraksjon. Vi kan kalle prosessen for et "flerbrukshall-prosjekt", da vi får frigjort plass til andre aktiviteter ved å flytte fotballen inn i egen hall.

Ordfører Jonny Liland understreket i sin tale at han også er svært fornøyd med prosessen, bygningsarbeidet har høy fremdrift og vi er både tidsmessig og økonomisk helt i rute. Han forteller videre at han er ekstra imponert over å se dyktigheten av alle som er involvert i arbeidet, her er tydelig at kvalitet og sikkerhet står veldig høyt, og det er et ryddig og trygt anleggsområde og ferdes i. Han rettet en stor takk til alle involverte arbeidere, og ser frem til en storslått åpningsmarkering i februar. Liland vil i tillegg nevne at når fotballhallen er ferdigstilt, så vil det bli satt i gang nye spennende prosjekter. Han har fått signaler fra ungdommen gjennom flere år om at styrkerom står høyt på ønskelista. Han sier at han ser frem til å presentere konkrete planer for dette, og det vil trolig bli i nær fremtid.

Også prosjektleder Vidar Iversen, rettet en stor takk til alle deltakerene i prosjektet. Han hadde mange godord å si om byggeprosessen, her er det høy kvalitet fra alle firma som er involvert. Fra byggestart i juli har det vært en god gjeng som alle drar i samme retning, der faglig stolthet og gode løsninger har stått i fokus.

 

Tonstad IL deltok også på kranselaget v/ Ole Erik Endrerud og Egil Netland. Det er Tonstad IL som skal stå for driften av hallen, og de gleder seg veldig til aktivitet og kampstart i ny hall.

De er godt i gang med planlegging av en stor åpningsmarkering i februar.