Det var en flott vinterdag å ha kranselag for de nye omsorgsboligene på Tonstad. På markeringen deltok både plankomite, byggeledelse, Hellvik Hus og andre involverte håndverkere. Leder i plankomiteen, ordfører Thor Jørgen Tjørhom, rettet en stor takk til de som bidrar for å få realisert byggeprosjektet. Ass. rådmann John Birkeland kan opplyse om at arbeidene er i henhold til fremdriftsplan og budsjett. Boligene vil være ferdige til våren, deretter følger utomhusarbeid. Man tar derfor sikte på at boligene vil være innflyttingsklare til sommeren, opplyser Birkeland.