Vel møtt til Krigsseilerutstilling på biblioteket! Utstillinga er tilgjengeleg t.o.m. 18. mars.

Krigsseilerutstilling.jpg

KRIGSSEILERNE  //

JON MICHELET 1944 - 2018

 

Norges viktigste bidrag til de alliertes seier under andre verdenskrig, var det norske sjøfolk i handelsflåten som stod for. De fraktet nødvendig last som soldater, flybensin, våpen – men også mat og andre nødvendighetsvarer til de allierte nasjoner. Men det kostet. 4132 norske sjøfolk mistet livet på havet under andre verdenskrig, inkludert de som seilte i Norge og for marinen.

 

Da krigsseilerne i uteflåten etter hvert kom hjem etter krigen, møtte de et samfunn som ikke forstod hva de hadde vært gjennom og som i liten grad anerkjente deres krigsinnsats. Og da traumene noen år senere for mange kom som resultat av år fylt med frykt og voldsomme opplevelser, hadde verken helse- eller trygdevesen de nødvendige kunnskapene til å ta vare på datidens veteraner.

 

Siden krigens slutt er det mange som har vært med og bidratt til økt forståelse og anerkjennelse av krigsseilernes innsats. Når flere krigsseilere i dag sier at de aldri har fått så mye anerkjennelse som nå, skyldes det trolig at Jon Michelets romanepos «En sjøens helt» om skogsmatrosen Halvor Skramstad, har berørt det norske folk på en helt spesiell måte. Bøkene skildrer hendelser og gir liv til erfaringer som representerer de aller fleste krigsseileres ulike historier og skjebner, og har også bidratt til at skammen flere har kjent over en far eller bestefar som ikke taklet livet så godt, for mange er gjort om til stolthet.

 

Gjennom sitt sterke engasjement for krigsseilerne og brede kontakt med hundrevis av etterkommere av krigsseilere, mottok Jon Michelet brev, bilder, dagbøker og beretninger som dokumenterte krigsseilernes liv. Michelet så at dette var en type kildemateriale som må sikres for ettertiden, og tok initiativet til at Norsk senter for krigsseilerhistorie ble etablert ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

 

Utstillingen presenterer Jon Michelets krigsseilerbøker sammen med krigsseilernes egne historier, som kommer til uttrykk gjennom portretter, sitater og lydopptak. Til sammen forteller de om de menneskelige omkostningene, enkeltmennesket og mangfoldet i krigsseilernes historie