I tillegg til at man som før vil få Kyrkje- og kulturmagasinet i posten, så vil de også fremover bli lagt ut digitalt som en PDF. 

Kultursidene er nå klare, sammen med ordførerens spalte. De kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenkene under. God fornøyelse ! 

Kultursidene nr. 1 2018 

Ordførerens spalte nr. 1 2018