Sirdal kommune leier ut 1 leilighet i Tonstad sentrum (Bjødnetun II), Ytregarden 4E som er øremerket ungdom. Boligen er et virkemiddel for å bistå ungdommer i kommunen i etableringsfasen.

Man kan søke fra og med det året man fyller 18 år, til og med det året man fyller 34.

Boligen tildeles for 3 år. Leiligheten i Tonstad sentrum inneholder to soverom og er på 67m2 inkl. 5m2 bod.

Boligen er klar for utleie 01.01.23.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Torunn Josdal, telefon 38 37 90 14 / 482 86 035.

Søknadsfrist er 7. desember 2022

 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema:

Retningslinjer ungdomsboliger Sirdal kommune

Søknadsskjema ungdomsbolig Bjødnetun