Sirdal kommune hadde torsdag kveld i forrige uke ei flott samling for arbeidstakere som har jobbet 25 år eller 40 år i kommunen. Arrangementet fant sted på den nye og flotte restauranten «Slottet» i Øvre Sirdal. Nærmeste leder til hver av jubilantene holdt en interessant og velfortjent takketale mens ordfører og rådmann delte ut henholdsvis gavesjekk og blomster som takk for innsatsen.

Følgende jubilanter (25 år) var ikke til stede : May Finsnes, Gunn Torhild Bjørnestad og Leda Martinez.