Denne dagen vil eldre rundt i hele landet få mulighet til å delta på livsgledeaktiviteter. Vi på Sirdalsheimen ønsker også å makere denne dagen. Hensikten med dette er å gi mer informasjon til innbyggere om hva det innebærer å være et livsgledehjem med hjelp fra frivillige. Beboerne har til tider behov for innsats av frivillige og vi ønsker å få flere aktører med for å skape livsglede for våre beboere.


Kl. 11.30 kommer to ivrige frivillige som er her jevnlig for å underholde oss med sang og musikk. Det er Sissel A. Bøe som synger og Anders Løyning i trekkspill.

Fra kl. 17 vil vi ha litt mer på programmet hvor konstituert enhetsleder vil fortelle om Livsgledekonseptet og hovedansvarlig for Livsglede kommer å fortelle noen om frivilligarbeid.

Også på kvelden er det to frivillige som skal underholde oss. Det er Elling Birkeland med sang og gitar og Sonja Såkvitne med sang og piano.

 

Det blir servering av kaker og kaffe.

Vi håper at så mange som mulig har lyst å komme å dele denne dagen for å få informasjon om frivillig arbeid og frivillighet med oss.

Vi ønsker med det hjertelig velkommen!