Det ble en flott og verdig markering av motstandskampens dag ved minnestøtta på Tonstad. Elever både fra Sinnes og Tonstad Skule var tilstede i tillegg til flere andre som ønsket å hedre de som kjempet for vår frihet under 2. verdenskrig.  Tøri Kvinlaug og Tonje Ovedal hold ungdomsappell fra Tonstad Skule. Det samme gjorde Karmen Ådneram på vegne av Sinnes Skule. Tusen takk til dere. I tillegg var korpset med og spilte til «fagert er landet» og «Ja vi elsker»

Appellene kan forøvrig leses i sin helhet under.

Appell - Tøri Kvinlaug og Tonje Ovedal (Tonstad Skule)

Appell - Karmen Ådneram (Sinnes Skule)